គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា កំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃបុណ្យ​រ៉យ៉ាហាជ្ជីឆ្នាំ​នេះគឺ​ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​

ភ្នំពេញ៖ លោកឧកញ៉ា សុះ កំរី ចាងហ្វាននៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា នៅថ្ងៃ​ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីប្រកាសកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃបុណ្យ​រ៉យ៉ាហាជ្ជីឆ្នាំ​នេះគឺ​ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

ដូចគ្នានឹងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន រួមមាន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រុយណេ និងសិង្ហបុរី ក៏​បាន​ប្រកាសកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាហាជីឆ្នាំនេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ ផងដែរ។

ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញ តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត​បាន​សម្រេចយកថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉យ៉ាហាជ្ជីក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន៕

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Tiktok