ទង្វើកុសលគប្បីសាងវានៅថ្ងៃសុក្រ

១-សូត្រស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី
២-សឡាតចំពោះណាពី
៣-បួងសួងសុំពីអល់ឡោះ
៤-សុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះ
______________________________
**********************************
ស៊ុណ្ណះត្រូវសូត្រស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី ក្នុងថ្ងៃសុក្រ ឌាលីល/ភស្តុតាង គឺ ៖ យោងហាទីស អាពូ សាអ៊ីទ អាល់ខុទរី រ៉ស៊ូលុលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ « នរណាហើយសូត្រស៊ូរ៉ោះ “អាល់កះហ្វី” នៅថ្ងៃសុក្រ អល់ឡោះនឹងផ្តល់ឲ្យបុគ្គលនោះនូវពន្លឺភ្លឺរវាងថ្ងៃសុក្រ និងថ្ងៃសុក្រមួយទៀត » ។
ហាទីសត្រឹមត្រូវដោយអាល់ហ្ពានី ចូរមើលគីតាប សហេសអាល់ចាមៀក(៦៤៧០) ។
ហើយហាទីសដែលនិយាយអំពី ផលប្រយោជន៍នៃការសូត្រស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី ដែរនោះគឺ ៖
រ៉ស៊ូលុលឡោះﷺបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ « បុគ្គលណាទនេ្ទញចាំ១០វាក្យខណ្ឌខាងដើមនៃ ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី គាត់នឹងត្រូវគេថែរក្សាការពារពីហ្ទាច់ហ្ជាល » ។
នៅក្នុងសេចក្ដីរាយការណ៍ផេ្សងទៀតថា ៖ « ១០វាក្យខណ្ឌចុងក្រោយនៃ ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី » ។
وعن أَبي الدَّرْدِاءِ رَضِي اللَّه عنْه أَنَّ رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : «منْ حفِظَ عشْر آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورةِ الْكَهْف ، عُصمَ منَ الدَّجَّالِ » . وفي رواية : « مِنْ آخِرِ سُورةِ الكهْف» رواه مسلم .
អំពី អាល់ហ្ពារ៉ក ពិន អាហ្សិប رضي الله عنهما ថា : មានបុរសម្នាក់បានសូត្រ ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី ហើយនៅក្បែរគាត់មានសេះមួយក្បាលត្រូវគេចងនឹងខ្សែពីរសរសៃ។ ខណៈនោះ ស្រាប់តែមាដុំពពកខ្មៅមកគ្របដណ្ដប់ និងវិលជុំវិញគាត់ ហើយចុះកាន់តែទាបបន្ដិចម្ដងៗ ធ្វើឲ្យសេះនោះបោលរត់ចេញ។ នៅពេលព្រឹកគាត់បានទៅជួបណាពីﷺ និងបានរំលឹករឿងនោះជំរាបលោក។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ « នោះគឺជាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ ពួកគេចុះមកដោយសារគួរអាន » ។
وعنِ البُراء بنِ عَازِبٍ رضيَ اللَّه عَنهما قال : كَانَ رَجلٌ يَقْرَأُ سورةَ الكَهْفِ ، وَعِنْدَه فَرسٌ مَربوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّته سَحَابَةٌ فَجَعَلَت تَدنو ، وجعلَ فَرسُه ينْفِر مِنها . فَلَمَّا أَصبح أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . فَذَكَرَ له ذلكَ فقال : « تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلتْ للقُرآنِ » متفقٌ عليه .
« الشَّطَنُ » بفتحِ الشينِ المعجمةِ والطاء المهملة : الْحَبْلُ .
រីឯ #ការសូត្រស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីននៅថ្ងៃសុក្រវិញ គឺគ្មានហាទីសណាមួយដែលតម្រូវឲ្យសូត្រនៅថ្ងៃសុក្រឡើយ រហូតដល់ថ្នាក់ ស្ហៃខ អាល់ហ្ពានី និង អ៊ីពនូ ហ្ពាហ្ស ថា ៖ រាល់ហាទីសទាំងអស់ដែលនិយាយអំពីហ្វាទីឡះនៃការសូត្រស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីនគឺ “សុទ្ធតែជាហាទីសខ្សោយទាំងអស់” ។
គ្មានហាទីសណាមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅកាន់រ៉ស៊ូលុលឡោះដែលថា សូត្រស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីននឹងបាននេះ បាននោះ ជួយនេះ ឬជួយនោះ វាគ្មានហាទីសត្រឹមត្រូវទៅកាន់ណាពីឡើយ ។
តែស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន ក៏ដូចជាស៊ូរ៉ោះផ្សេងៗទៀតក្នុងគួរអាន រាល់ស៊ូរ៉ោះទាំងអស់ក្នុងគួរអាន សុទ្ធតែបានប៉ះឡាពេលដែលអ្នកសូត្រ និងផ្តល់ចំពោះអ្នកនូវអ៊ីម៉ាន់ និងផ្សេងៗ ។
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
( وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال ، وأنا في يوم الجمعة ، وليلتها أشد استحبابا ، وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ، ويومها لما جاء فيها).
كتاب الأم 1/239
អ៊ីមុំា ស្ហាហ្វ៊ីអ៊ី ថា ៖ « ខ្ញុំចូលចិត្តសឡាតទៅឲ្យណាពីគ្រប់ពេលវេលា ជាពិសេស គឺថ្ងៃសុក្រ និងយប់សុក្រ វាជាស៊ុណ្ណះខ្លាំងបំផុតក្នុងការសឡាតឲ្យណាពី ហើយខ្ញុំចូលចិត្តសូត្រស៊ូរ៉ោះអាល់កះហ្វី (الكهف) ក្នុងយប់សុក្រ និងថ្ងៃសុក្រ ដោយសារតែមានហាទីសណាពីបានជំរុញឲ្យសូត្រក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសិដ្ឋនោះ » ។
គីតាប-អាល់អុំ (លេខ១/២៣៩)
រីឯ ក្រុមពិទអះសូហ្វ៊ីយ្យះវិញ តែងតែធ្វើផ្ទុយពីស៊ុណ្ណះ ពួកគេលើកតម្កើងតែស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះ រីឯស៊ូរ៉ោះផ្សេងៗវិញគឺ ពួកគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ ក្នុងខណៈដែលគួរអានទាំងអស់តាំងពីដើមរហូតចប់គឺ សុទ្ធតែជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ និងបានប៉ះឡាដូចៗគ្នាក្នុងការសូត្រ លើកលែងតែស៊ូរ៉ោះមួយចំនួនដែលមានហាទីសត្រឹមត្រូវស៊ុណ្ណះតម្រូវឲ្យសូត្រ ។
ពិទអះនៃការសូត្រស៊ូរ៉ោះ យ៉ាស៊ីន គឺ ៖
– សូត្រលើផ្នូរ
– សូត្រឲ្យម៉ាយិតបន្ទាប់ពីបានស្លាប់
– សូត្រជាក្រុមៗដោយកំណត់៤០នាក់ ឬផ្សេងៗ
– ការកំណត់សូត្រពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬផ្សេងៗ
– ការកំណត់ឲ្យសូត្រក្នុងយប់សុក្រ ឬកំណត់សូត្រនៅយប់ណាមួយដោយគ្មានឌាលីល ។
សរុបសេចក្តីមក ៖ ពិទអះនៃការសូត្រស៊ូរ៉ោះយ៉ាស៊ីនខាងលើ វាល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងក្រុមពិទអះសូហ្វ៊ីយ្យះ ។
ពេលវេលានៃការសូត្រ ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី នៅថ្ងៃសុក្រ គឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាក ។
សម្រាប់ អ៊ីបនូ អ៊ូសៃមីន យល់ថា ថ្ងៃសុក្រគឺបន្ទាប់ពីថ្ងៃរះរួច គឺបន្ទាប់ពីពេលចូលវេលាព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃសុក្រ នោះទើបហៅថាថ្ងៃសុក្រ ។
តែសម្រាប់អ៊ូឡាម៉ាកអះលីហស៊ុណ្ណះផ្សេងទៀតយល់ថា យប់ថ្ងៃសុក្រក៏ចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសុក្រដែរ ។
ដូច្នេះ ការដែលយើងសូត្រ ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ្វី នៅក្នុងយប់សុក្រក៏គេចាត់ទុកថាបានសូត្រដូចគ្នា ។
و الله أعلم
______________________________
****************************************
រ៉ស៊ូលុលឡោះﷺបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ « ពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងចំណោមថ្ងៃដ៏ល្អបំផុត គឺថ្ងៃជុំអាត់ ហេតុនេះ ចូរពួកអ្នកសឡាតមកចំពោះខ្ញុំឲ្យបានច្រើន ពីព្រោះសឡាតរបស់ពួកអ្នកនឹងត្រូវគេបង្ហាញមកចំពោះខ្ញុំ » ។
وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ ، فأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عليَّ » رواه أبو داود بإِسناد صحيح .
#របៀបសឡាតឲ្យណាពីមូហាំម៉ាត់មាន២យ៉ាង គឺ ៖ នៅខាងក្រៅពីសំប៉ះយ៉ាំង និងក្នុងពេលកំពុងសំប៉ះយុំាង ។
១-នៅខាងក្រៅសំប៉ះយុំាង ត្រូវសឡាតឲ្យណាណីថា ៖
اللهم صلِّ على محمد
صلى الله عليه وسلم
២-រីឯសឡាតឲ្យណាពីក្នុងពេលកំពុងសំប៉ះយុំាងមុនពេលឲ្យសាឡាម ត្រូវសូត្រដូចអ្វីដែលមានក្នុងហាទីសត្រឹមត្រូវគឺ មាន២ឃ្លាសូត្រមួយណាក៏បាន ដោយគ្មានពាក្យ ” សៃយ្យីទីណា سيدنا” មូហាំម៉ាត់ឡើយ ដូចជា ៖
– ឃ្លាទី១ យោងហាទីស កាក់ ពិន អាជូរ៉ោះ រាយការណ៍ដោយ អាល់ពូខរី(3370) និងមូស្លីម(406) ណាពីបានបង្រៀនសោះហ្ពាត់ឲ្យសូត្រដូចខាងក្រោម ៖
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد
– ឃ្លាទី២បានដូចគ្នា យោងហាទីស អាពី ហូមៃទ អាស្សាអ៊ីទី រាយការណ៍ដោយអាល់ពូរី(3369) និងមូស្លីម(407) ណាពីបានបង្រៀនសោះហ្ពាត់ថា ៖
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارِك على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد
ប្រភព ៖
في كتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني -رحمه الله-
(ص 165، طبعة مكتبة المعارف بالرياض)، ومن أصحّ هذه الصِّيغ وأشهرها: الصِّيغتان اللَّتان علَّمهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه -رضي الله عنهما- لمَّا سألوه عن كيفيَّة الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهما:
– الصيغة الأولى: اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد.
رواه البخاري (3370)، ومسلم (406)، من حديث كعب بن عجُرة -رضي الله عنه-.
والصيغة الثانية: اللهمَّ صلِّ على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارِك على محمَّد وأزواجه وذُريَّته، كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد.
رواه البخاري (3369)، ومسلم (407)، مِن حديث أبي حُمَيد السَّاعدي -رضي الله عنه-.
ថ្ងៃជុំអាត់និងយប់ជុំអាត់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាពេលវេលាដ៏ពិសេសសម្រាប់អ្នកស្រលាញ់ណាពីទាំងឡាយសឡាតទៅចំពោះលោកបន្ថែមពីលើការសឡាតចំពោះលោកជាប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ៖
– នៅក្រោយតះយ៉ាត់រួចក្នុងសឡាត
– ក្រោយអាហ្សាន
– ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច
– ពេលចូលនិងចេញពីម៉ាស្ជិទ
– ពេលឮគេរំលឹកឈ្មោះណាពី
– ពេលជួបជុំផ្សេងៗ
– ពេលសុំទូអា រួមជាមួយនឹងពេលផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ។
នេះគឺជាអាម៉ាល់ដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ តែអ្នកឥស្លាមខ្លះហាក់មិនឲ្យតម្លៃចំពោះវា ហើយទៅឲ្យតម្លៃចំពោះការសឡាតលើណាពីនៅពេលខ្លះដែលមិនមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើវាទៅវិញ ។
______________________________
******************************************
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يومُ الجمعةِ ثِنتا عشرةَ – يريدُ – ساعةً لا يوجَدُ مسلِمٌ يسألُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ شيئًا إلَّا أتاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فالتمِسوها آخرَ ساعةٍ بعدَ العصرِ) صححه الألباني في أبي داود من حديث جابر بن عبدالله . التخريج : أخرجه أبو داود (1048) واللفظ له، والنسائي (1389)
រ៉ស៊ូលុលឡោះﷺមានប្រសាសន៍ថា ៖ « ក្នុងកំឡុងថ្ងៃសុក្រមាន១២ម៉ោង គ្មានមូស្លីមណាម្នាក់ទូអាសុំអ្វីមួយពីអល់ឡោះលើកលែងតែអល់ឡោះទទួលយកទូអា និងផ្តល់ជូនពួកគេ ចូរអ្នកទូអានៅវេលាចុងក្រោយនៃថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអាសើររួច(ល្ងាច) » ។ ហាទីសត្រឹមត្រូវដោយអាល់ហ្ពានី រាយការណ៍ដោយអាពូឌាវូទ(១០៤៨) , អាន់ណាសាអ៊ី(១៣៨៩)
ថ្ងៃសុក្រជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតក្នុងទុនយ៉ានេះ យោងហាទីសអាពូ ហ៊ូរ៉យរ៉ោះ (អាពូឌាវូទ១០៤៦) រ៉ស៊ូលុលឡោះថា ៖ « ថ្ងៃសុក្រជាថ្ងៃល្អបំផុតក្នុងលោកិយ ជាថ្ងៃដែលបង្កើតណាពីអាឌាំ បញ្ចុះណាពីអាឌាំពីឋានសួគ៌លើមេឃមកផែនដី ជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះបានតៅហ្ពាត់/អភ័យទោសដល់គាត់ ជាថ្ងៃដែលគាត់បានស្លាប់ និងជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះធ្វើឲ្យកើតថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់(ថ្ងៃបរលោក) » ។
مكانة الجمعة في الإسلام
No photo description available.
Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap