ម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្តើមបើកឲ្យមានដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកវិញក្នុងការសម្រួលវិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ

ម៉ាឡេស៊ី៖ រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍លោកស្រី Datuk Sri Nancy Shukri បានប្រកាសថាជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៃបទញ្ជាស្តារឡើងវិញនូវវិធានការត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (RMCO) ថ្ងៃនេះក្រសួងទេសចរណ៍សិល្បៈនិងវប្បធម៌ (MOTAC)ម៉ាឡេស៊ី នឹងបន្តអនុវត្តផែនការស្តារទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ដើម្បីធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកមានឡើងវិញក្រោយ រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបទបញ្ជាត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (MCO) ជិត ៣ ខែ។

ទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ ២០២០ (VM2020) ត្រូវបានលុបចោលក៏ដោយក៏លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រទេសនេះជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនឹងបន្តទៅមុខទៀត។

“ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពដែលបានប្រកាសថាយើងនឹងបើកឡើងវិញនូវវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលអាចឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរកម្សាន្តនិងរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងនឹងអាចងើបឡើងវិញ ក្នុងពេលជាក់លាក់មួយ។

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, outdoor

Image may contain: sky, cloud, skyscraper and outdoor

Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap